eng  mk facebook1linkendin1

Photo Photo Photo Photo

Глобус - Комерц е фирма која е основана во 1987 година. Од самиот почеток фирмата се заминава со транспорт како тогашна главна дејност, а од 2000-та година основна дејност е услуги со автодигалки.

Тековно согласно работењето, структурата на фирмата по основ на вработени се менуваше, за да денес, во склоп на Глобус - Комерц функционираат и работат редовно минимум 7 автодизаличари
 ( автодигалкари), каде се управува со разни типови на автодигалки и мобилни машини - хиепи.

Потребите на пазарот укажаа потреба да се зголеми нашиот возен парк, како би одгвориле на побарувањата, за да денес броиме повеќе видови автодигалки  и мобилни машини - хиепи.

Секојдневно го држиме чекорот за потребите на пазарот преку понуда на кавалитетна услуга.

Се раководиме според барањата на законските прописи кои наложуваат докумнети за исправност и соодветност на услугата кон побарувањата.
Законските прописи ги следиме преку обезбедување  сертификати и уверенија за самите машини како и за ракувачите на машините.

20 години е период, каде успеавме да го одржиме тогаш првиот импулс за оваа дејност целовремено, да одоговориме на пазарот а со тоа да се зајакне возниот парк и денес броиме извесен број на машини со кои можеме да одговориме на различен профил на потребите на нашите ценети соработници.
Глобус- Комерц како фирма со оглед на состојбата на пазарот е во акција да го одржи чекорот за успех и лојалност кон клиентите

 

Автодигалки

 

Во моментов располагаме со 7 автодигалки  и 3 мобилни машини - HIEPI

 

Услуги:

- Монтажи на хали
- Монтажа на бандери
- Монтажа на сепарација
- Монтажа на мостови
-Утовар / Истовар
        • Цевки
        • Контејнер
        • Машини
        • Железо

- Автопатишта
 

 

 

 

 

 

Глобус - Комерц е фирма која е основана во 1987 година. Од самиот почеток фирмата се заминава со транспорт како тогашна главна дејност, а од 2000-та година основна дејност е услуги со автодигалки.

 

Тековно согласно работењето, структурата на фирмата по основ на вработени се менуваше, за да денес, во склоп на Глобус - Комерц функционираат и работат редовно минимум 7 автодизаличари

 ( автодигалкари), каде се управува со разни типови на автодигалки и мобилни машини - хиепи.

 

Потребите на пазарот укажаа потреба да се зголеми нашиот возен парк, како би одгвориле на побарувањата, за да денес броиме повеќе видови автодигалки  и мобилни машини - хиепи.

 

Секојдневно го држиме чекорот за потребите на пазарот преку понуда на кавалитетна услуга.

 

Се раководиме според барањата на законските прописи кои наложуваат докумнети за исправност и соодветност на услугата кон побарувањата.

Законските прописи ги следиме преку обезбедување  сертификати и уверенија за самите машини како и за ракувачите на машините.

 

20 години е период, каде успеавме да го одржиме тогаш првиот импулс за оваа дејност целовремено, да одоговориме на пазарот а со тоа да се зајакне возниот парк и денес броиме извесен број на машини со кои можеме да одговориме на различен профил на потребите на нашите ценети соработници.

Глобус- Комерц како фирма со оглед на состојбата на пазарот е во акција да го одржи чекорот за успех и лојалност кон клиентите

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

Мени

Важно да се знае !

Глобус Комерц, компанија за услуги со автодигалки и мобилни машини - HIEPI

 

Контакт информации

Ул.Сава Ковачевич 47K локал 6 1000 Скопје, Македонија
Е-пошта: globcom2002@yahoo.com    
Телефон: 389 70 596 679
Факс: 389 2 3112 424

Scroll Up